Focal法国劲浪乌托邦成龙大哥的选择

0

Focal法国劲浪乌托邦套装喇叭

乌托邦No.7具有音色中性、音像精准与辐射宽广等特点。聆听音乐时分析平衡度更高,现场感更丰富。三文治中低音振盆单元提高了低频音效,增快反应及加强力度感,获得更佳的音效。

6401

成龙私家车探秘之Lancer Evolution 9 改装

6402

6403

6404

6405